Huoltotiedote

15.2.2012. Hoivakoti Wilhelmiinan kotisivut ovat uudistuneet.
Sivusto ei ole vielä täysin valmis, joten mahdollisia huoltokatkoja saattaa esiintyä.

This is an HTML-Template by Ruven Pelka. You can purchase it at mojo-themes.com.